Структура, штатна чисельність та штатний розклад
Ведення «Обліку»:
 • кількості штатних одиниць;
 • посадових окладів, надбавок та доплат за посадами;
 • зберігання посадових інструкцій за посадами.
Здійснення «Контролю»:
 • створення штатних посад із зазначенням кодів посад та професійної назви робіт згідно Класифікатора професій;
 • кількості вакантних та декретних посад;
 • історії змін структури та посад.
Оформлення різного роду «Звітності», в тому числі:
 • табелю обліку робочого часу;
 • довідки з місця роботи;
 • щодо прийнятих, переведених та звільнених працівників за період;
 • формування будь-якої звітності згідно узгоджених алгоритмів.
Особові справи
Ведення розширеного обліку інформації за різними категоріями співробітників, зокрема:
 • ведення особистих даних;
 • відомостей про навчання;
 • відомостей про роботу з початку трудової діяльності;
 • військового обліку;
 • контролю коректності заповнення даних;
 • наповнення особової справи через формування наказів про прийом, переведення, відпустки та інші;
 • збереження сканкопій документів;
 • система дозволяє розширювати перелік відомостей про працівника в разі необхідності.
Розділ формування різних видів звітів, зокрема:
 • створення штатних посад із зазначенням кодів посад та професійної назви робіт згідно Класифікатора професій;
 • кількості вакантних та декретних посад;
 • історії змін структури та посад.
Накази
 • формування наказів про затвердження структури та штатних посад (або змін до них);
 • формування наказів щодо особового складу;
 • формування друкованих форм наказів з Системи (згідно затверджених шаблонів).
Журнали листків непрацездатності, відпусток та відряджень
Журнал «Листків непрацездатності» :
 • реєстрація листків непрацездатності;
 • підрахунок страхового стажу для оплати листків непрацездатності;
 • відображення листка непрацездатності у табелі обліку робочого часу.
Журнал «Відряджень»:
 • відображає зведену інформацію про відрядження працівників;
 • забезпечує здійснення контролю за відрядженням працівників;
 • відображає інформацію про відрядження у табелі обліку робочого часу.
Журнал «Відпусток» :
 • формування графіків відпусток;
 • внесення змін в графіки відпусток;
 • планування та облік відпусток;
 • формування наказів про надання відпусток.
Відображення планування та організації навчання працівників
(атестації, оцінювання тощо)
Цей розділ призначений для реєстрації та зберігання переліку планів навчання та перепідготовки працівників; обліку даних про щорічне оцінювання/атестацію/тощо та відображає дані про наявність потреби в професійному навчанні.
Переваги
 • Швидкий пошук необхідної інформації.
 • Збір та обробка оперативної інформації в режимі реального часу.
 • Формування довідок та звітності згідно узгоджених алгоритмів за наявною в Системі інформацією.
 • Формування та накопичення інформації в єдиній базі з системою резервного копіювання.
 • Програмне забезпечення легко інтегрується з системами управління підприємством (ERP, CRM) та налаштовується під інфраструктуру будь-якої компанії.

МІА: Персонал

Продукт гарантовано стане надійним помічником у роботі з персоналом для органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, підпорядкування, джерел фінансування та напрямків діяльності.