Розробка програмного забезпечення

Розробка програмного забезпечення

ДП «ІНФОТЕХ» має успішний досвід у розробці програмного забезпечення для державних установ та комерційних підприємств всіх галузей діяльності. Крім того, нашою компанією створено багато  власних програмних продуктів.  Ми пропонуємо комплекс послуг з аналізу, проєктування, розробки, впровадження, супроводу та розвитку корпоративних інформаційних систем.

Підхід до розробки програмного забезпечення: 

1.     Формування вимог та створення концепції

Наші фахівці вивчають, аналізують бізнес-цілі та напрямок діяльності замовника. На основі брифу, створюються  вимоги до проєкту.

2.     Формування технічного завдання проєкту

У технічному завданні зазначені всі функції, концепція дизайну, дослідження варіантів побудови інформаційних систем та взаємодії компонентів, а також перелік етапів та строки виконання. Прописується алгоритм обробки даних та вимоги до їх безпеки.

3.     Розробка проєктних рішень

Ґрунтуючись на обраних технологіях, команда досвідчених фахівців здійснює розробку програмного забезпечення. А саме: функціональної архітектури; технічної архітектури з описом технологічних компонентів ІС  (включаючи вид, функціональні, конструктивні та експлуатаційні характеристики технічних засобів; умови експлуатації; режим функціонування; організацію резервного копіювання; ПЗ підтримки моделі даних; набір програмних продуктів, призначених для адміністрування системи, баз даних, сервера додатків і розробки звітності; АРМ користувачів);щодо способів і засобів зв'язку для інформаційного обміну між компонентами підсистеми; щодо способів і засобів взаємозв'язків підсистеми з суміжними системами, в тому числі вказівки про способи обміну інформацією; методики (технології), алгоритмів вирішення функцій, задач, що підлягають автоматизації; з програмного забезпечення; з інформаційного забезпечення (склад, структура і способи організації та ведення даних; застосування СКБД; використанню класифікаторів, довідників); з лінгвістичного забезпечення (застосування мов програмування, мов взаємодії користувачів із підсистемою, вводу-виводу даних); з організаційного забезпечення (структура і функції підрозділів, діяльність яких підлягає автоматизації; функції, кваліфікації персоналу).

4.     Тестування

Програмне забезпечення тестується на відповідність до вимог технічного завдання. Тести проходять на всіх пристроях, зазначених до експлуатації.

5.     Впровадження програмного забезпечення

Впровадження продукту відбувається з навчанням користувачів на підприємстві замовника. Надається технічна документація, інструкції з експлуатації та забезпечується технічна підтримка.

При створенні програмного забезпечення наші фахівці використовують сучасні технології,  гнучкі методології та керуються нормативними документами у галузі стандартизації та технічного захисту інформації.