ДП «ІНФОТЕХ» має успішний досвід у розробці програмного забезпечення для державних установ та комерційних підприємств усіх секторів та галузей. Крім того, нашою компанією створено багато власних програмних продуктів. Ми пропонуємо комплекс послуг з аналізу, проєктування, розробки, впровадження, супроводу та розвитку корпоративних інформаційних систем.
Підхід до розробки програмного забезпечення:
01
Формування вимог та створення концепції проєкту
Наші фахівці вивчають функціональні та технічні бізнес-цілі, напрямки діяльності Замовника. На основі брифу, створюються вимоги до проєкту, розробляється його концепція.
02
Створення технічного завдання проєкту
У технічному завданні зазначаються всі функції ПЗ, ідея дизайну, схема побудови інформаційної системи та взаємодії компонентів, а також встановлюються строки виконання. Прописується алгоритм обробки даних та їх збереження, вимоги до надійності безпеки в Системі.
03
Проєктування та розробка програмного забезпечення
Ґрунтуючись на обраних технологіях та враховуючи специфіку бізнес-процесів діяльності Замовника, максимально відповідаючи його вимогам, команда досвідчених фахівців здійснює розробку програмного забезпечення та проєктної документації.
04
Тестування
Втілюємо застосунок у коди, інтегруємо його з технологіями вибраними замовником.
05
Впровадження програмного забезпечення
Впровадження продукту відбувається одночасно з навчанням користувачів підприємства Замовника. А також, Замовнику надається експлуатаційна й робоча документація та забезпечується гарантійна і пост гарантійна технічна підтримка.
Під час створення та супроводі програмного забезпечення наші фахівці використовують сучасні цифрові технології та керуються нормативними документами у сферах стандартизації та технічного захисту інформації. Наші програмні продукти відповідають міжнародним стандартам якості ISO 9001:2015, що гарантує високу якість, інноваційну спрямованість, взаємоузгодженість з іншими сучасними інформаційними системами.