Про нас

Про нас

Державне підприємство «ІНФОТЕХ» засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України.

Підприємство створено з метою здійснення господарської діяльності у сфері корисного суспільного виробництва, споживання та реалізує заходи, що спрямовані на здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної та іншої підприємницької діяльності, у тому числі у сфері розробки, підтримки та модернізації інформаційних систем та ресурсів для задоволення інтересів держави, а також соціальних потреб трудового колективу підприємства.

Основною галуззю, в якій працює Підприємство, є інформаційна діяльність, пов’язана з розробленням та технічною підтримкою інформаційних систем та прикладного програмного забезпечення. Основним видом економічної діяльності є комп’ютерне програмування (КВЕД 62.01).

Також, Підприємство здійснює поліграфічну діяльність і надає пов'язані із нею послуги; послуги з оцінювання захищеності інформації, що не становить державної таємниці; діяльність у сфері проводового електрозв’язку, у сфері супутникового електрозв’язку, консультування з питань інформатизації, оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язану з ними діяльність.

У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МВС України, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також Статутом.

З метою забезпечення реалізації напряму інформатизації системи МВС України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, наказом МВС України від 22.01.2019 № 37 ДП «ІНФОТЕХ» визначено адміністратором Єдиної інформаційної системи та Єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС України.