Компоненти:
Компонент «Адміністрування»
Призначений для загальних налаштувань і супроводу Системи та вирішення завдань в режимі реального часу.
 • обслуговування бази даних;
 • розмежування прав доступу користувачам;
 • адміністрування та перегляд системних журналів реєстрації подій, бізнес-процесів, сеансів роботи користувачів з Системою, повідомлень про помилки;
 • перегляд загальних характеристик розділів, налаштувань, зв’язаних з цими розділами.
Компонент «Фінансування»
Призначений для програмно-цільового планування, автоматизації процесів обліку та розподілу бюджетного фінансування для прямих одержувачів бюджетних асигнувань і підвідомчих установ (розпорядників коштів).
 • планування і зміна плану бюджетних асигнувань, потреб розпорядників коштів та видаткової частини бюджету;
 • ведення мережі розпорядків коштів;
 • процес фінансування видаткової частини бюджету.
Компонент «Бухгалтерія»
Призначений для автоматизації процесів збору, реєстрації та узагальнення інформації у грошовому виразі про активи та пасиви установи (компанії).
 • реєстрація та облік первинних документів;
 • ведення обліку господарських операцій;
 • ведення обліку оборотних та необоротних активів;
 • ведення обліку касових і фактичних видатків у розрізі бюджетної класифікації;
 • ведення обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами тощо;
 • розгорнута аналітика за довільними розрізами.
Компонент «Розрахунок заробітної плати»
Призначений для автоматизації процесів розрахунку заробітної плати.
 • розрахунок грошового забезпечення, заробітної плати, з урахуванням специфіки державної служби, освітньої, медичної та інших галузей;
 • налаштування власних розрахункових алгоритмів;
 • ведення періодичної облікової інформації, необхідної для розрахунку заробітної плати;
 • облік відпрацьованого часу;
 • виконання щомісячного розрахунку заробітної плати, утримань і відрахувань;
 • формування документів на виплату заробітної плати (грошового забезпечення);
 • депонування і перерахування нарахованих сум;
 • формування проводок з оплати праці;
 • формування звітних форм та документів за результатами розрахунку заробітної плати.
Компонент «Постачання, склад, реалізація»
Призначений для автоматизації обліку виконання взаємних зобов’язань сторін, що виникають після укладання контрактів на купівлю та продаж товарів, надання та отримання послуг.
 • ведення роботи з договорами (реєстрація, контроль, етапи договорів, графіки тощо);
 • складський облік;
 • формування договору на підставі плану закупівель;
 • ведення класифікаторів товарно-матеріальних цінностей стандартних та нестандартних.
Компонент «Звітність»
Призначений для автоматизованого формування зведеної звітності будь-якого призначення (бухгалтерської, галузевої, статистичної тощо) та будь-якого рівня складності (від первинних звітів, до зведених звітів установ).
 • розробка довільних шаблонів для реєстрації звітів;
 • розробка правил перевірки звітів;
 • формування звітів з інших модулів Системи.
Переваги
 • Взаємодія з Є-Казна, Є-Data, Є-Звітність та іншими системами.
 • Функціонал на базі потужної сучасної СКБД — обробка великих масивів даних з необмеженою кількістю користувачів та віддалених підрозділів.
 • Розмежування ролей і доступу на різних ієрархічних рівнях.
 • Робота в одній базі з різними балансовими одиницями.
 • Аналітичний облік за багатовимірними показниками.
 • Формування звітних форм відповідно до чинного законодавства.
 • Формування довільних аналітичних звітів.
 • Контроль витрати коштів.
 • Методологічна підтримка під час розробки та впровадженні програмного забезпечення.

МІА: Облік і звітність

Це потужна ERP система, яка відповідає вимогам чинного законодавства до форматів даних та захисту інформації.