МІА: Показники виконання державного бюджету

МІА: Показники виконання державного бюджету

МІА Показники виконання державного бюджету інформаційно-аналітична система, яка призначена для консолідації, обробки та аналізу інформації.  Програма відноситься до ERP- систем,  і  використовується для підвищення ефективності роботи установ, завдяки контролю фактичного виконання бюджету. 

Основні переваги системи  МІА Показники виконання державного бюджету :

•        оптимізація процесів фінансового планування діяльності установи;

•        зменшення часових та фінансових витрат на розрахункові та аналітичні роботи;

•        автоматичне формування, збереження та вивід на друк облікових звітів за визначеними критеріями: КПКВ, КЕКВ, тощо;

•        імпорт даних від ДКСУ (Державна казначейська служба України);

•        контроль відповідності облікових даних з даними ДКСУ;

•        розмежування прав доступу до інформації, та її надійний захист;

•        система може бути автономним рішенням, або інтегрована, як складова інформаційного середовища установи.

МІА Показники виконання державного бюджету відповідає нормативно-правовим актам, що регулюють бюджетні відносини в Україні.