МІА: Показники виконання державного бюджету

МІА: Показники виконання державного бюджету

МІА Показники виконання державного бюджету інформаційно-аналітична система, яка призначена для консолідації, обробки та аналізу інформації.  Програма відноситься до ERP- систем,  і  використовується для підвищення ефективності роботи установ, завдяки контролю фактичного виконання бюджету. 

Основні переваги системи  МІА Показники виконання державного бюджету :

•        Оптимізація процесів фінансового планування діяльності установи;

•        Зменшення часових та фінансових витрат на розрахункові та аналітичні роботи;

•        Автоматичне формування, збереження та вивід на друк облікових звітів за визначеними критеріями: КПКВ, КЕКВ, тощо;

•        Імпорт даних від ДКСУ (Державна казначейська служба України);

•        Контроль відповідності облікових даних з даними ДКСУ;

•        Розмежування прав доступу до інформації, та її надійний захист;

•        Система може бути автономним рішенням, або інтегрована, як складова інформаційного середовища установи.

МІА Показники виконання державного бюджету відповідає нормативно-правовим актам, що регулюють бюджетні відносини в Україні.