Функціональні можливості системи:
 • облік поточних витрат для надання послуг та виконання робіт;
 • формування та виконання плану розподілення бюджетних коштів між підвідомчими установами;
 • розрахунок фактичних показників;
 • автоматичне формування, збереження та друк облікових звітів за визначеними критеріями: КПКВ, КЕКВ тощо;
 • імпорт даних від ДКСУ (Державна казначейська служба України);
 • моніторинг виконання державних завдань.
Cистема здійснює моніторинг:
 • стану фінансування підпорядкованих підрозділів та установ;
 • касових видатків підпорядкованих підрозділів та установ;
 • зареєстрованих зобов’язань та стану їх виконання;
 • залишку коштів підзвітних установ;
 • вартісних показників постачальників.
Переваги
 • Оптимізація процесів фінансового планування діяльності установи.
 • Зменшення часових та фінансових витрат на розрахункові та аналітичні роботи.
 • Контроль відповідності облікових даних з даними ДКСУ.
 • Розмежування прав доступу до інформації, та її надійний захист.
 • Система може бути автономним рішенням, або інтегрована, як складова інформаційного середовища установи.

МІА: Показники виконання державного бюджету

Продукт відповідає нормативно-правовим актам, що регулюють бюджетні відносини в Україні.