Сучасна комп’ютерна мережа – це складний комплекс IT-систем та апаратного забезпечення, який має певні базові характеристики та задачі. В процесі розвитку компанії ця мережа може втрачати свою ефективність, що впливає на якість та швидкість обробки інформації, а отже і на прибутковість бізнесу та ефективність послуг. Тобто, настає час важливого етапу оптимізації наявних IT-систем компанії чи установи, експертної оцінки стану IT-інфраструктури – його аудит.
Ціль аудиту – формалізація та документування технічних характеристик IT-інфраструктури Замовника, отримання об’єктивної інформації та експертні рекомендації щодо оптимізації, оцінка ризиків пов’язаних із виявленими проблемами та удосконалення або створення IT-інфраструктури чи її частини.
ДП «ІНФОТЕХ» надає «під ключ» повний спектр послуг з аудиту та консалтингу. Адже важливою частиною нашого адресного підходу є те, що ми враховуємо усі потреби галузевої специфіки: стратегічні цілі, поточний стан IT-інфраструктури та фінансові й інші ресурси Замовника.

Коли потрібен аудит IT-інфраструктури?

  • Неефективність системи контролю за апаратним та програмним забезпеченням.
  • Вибір модернізації IT-платформи для нового етапу розвитку бізнес-процесів.
  • Наявність проблем обслуговування та нестабільність роботи існуючої IT-інфраструктури.
  • Дороговартісне утримання поточного IT-комплексу.
  • IT-структура не видає бажаного результату і не спроможна задовільнити сучасні технічні потреби користувачів.

Переваги для Замовника:

  • Отримання комплексної оцінки поточного технічного стану IT-інфраструктури та визначення шляхів підвищення її ефективності.
  • Оптимізація IT-інфраструктури.
  • Зниження витрат на обслуговування IT-інфраструктури.
  • Забезпечення належного рівня надійності та безпеки IT-процесів, що особливо актуально у період загроз кібератак.
  • Підвищення ефективності ключових бізнес-процесів компанії.

Отже, підсумком проведення аудиту ІТ-інфраструктури є актуальна оцінка стану та ефективності її роботи, акценти на слабкі та сильні сторони, рекомендації по налаштуванню і використанню поточного IT-комплексу та пропозиції щодо модернізації.