Електронна інвентаризація МІА

Електронна інвентаризація МІА

В умовах великої кількості товарно-матеріальних цінностей, дуже важко вести їх облік без використання спеціалізованого програмного забезпечення.

contact

Система Електронна інвентаризація МІА створена для автоматизації процесів інвентаризації необоротних активів з використанням технології зчитування штрих-кодів.

Основні переваги системи Електронна інвентаризація МІА:

•        оптимізація роботи відділів експлуатації й фінансових служб тощо;

•        підвищення ефективності обліку інвентарних об’єктів;

•        отримання оперативних даних про об’єкти інвентаризації та їх ідентифікація;

•        здійснення контролю за збереженням майна та відповідності даних відображених в бухгалтерському обліку;

•        забезпечення консолідації даних в рамках єдиного інформаційного простору для підприємств, установ і організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, джерел фінансування та напрямків діяльності;

•        можливе використання на смартфонах з ОС Android.

Система Електронна інвентаризація МІА відповідає сучасним світовим стандартам в області управління ресурсами (Resource Lifecycle Management), завдяки чому легко інтегрується в IT комплекс підприємства та його структуру.

Електронна інвентаризація МІА відповідає вимогам законодавства до форматів даних, сервісу інтеграції до системи взаємодії, та вимогам нормативно-правових актів у сфері захисту інформації.