Звітність

Звітність

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Відомості про договори (веб-сайт)
Звіт керівника за 2019 рік
Інформація щодо ефективного використання державних коштів
Баланс (Звіт про фінансовий стан за І півріччя 2020р.)
Баланс (Звіт про фінансовий стан за 9 місяців 2020р.)
Звіт керівника за 2020 рік
Баланс підприємства за 2020 рік
Звіт про фінансові результати підприємства та їх використання за 2020 рік
Звіт про фінансово-майновий стан підприємства за 2020 рік
Баланс (Звіт про фінансовий стан за І квартал 2021р.)
Звіт про фінансові результати підприємства за І квартал 2021р. (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан за І півріччя 2021р.)
Звіт про фінансові результати підприємства за І півріччя 2021 р. (Звіт про сукупний дохід)