Основна діяльність

Основна діяльність

Біографічна довідка керівника
Цілі діяльності, ризики та ін
Публічний договір-оферта про надання представницьких послуг
Повідомлення НКРЗІ про включення до Реєстру провайдерів телекомунікаційних послуг
Статут Державного Підприємтсва "ІНФОТЕХ"
Технічні стандарти Державного Підприємства "ІНФОТЕХ"
Сертифікат на системи менеджменту якості ISO 9001:2015
Меморандум про партнерство та співробітництво між Державним підприємством «ІНФОТЕХ» та Державним університетом «Житомирська політехніка»
Біографічна довідка керівника
Цілі діяльності, ризики та ін
Публічний договір-оферта про надання представницьких послуг
Повідомлення НКРЗІ про включення до Реєстру провайдерів телекомунікаційних послуг
Статут Державного Підприємтсва "ІНФОТЕХ"
Технічні стандарти Державного Підприємства "ІНФОТЕХ"
Сертифікат на системи менеджменту якості ISO 9001:2015
Меморандум про партнерство та співробітництво між Державним підприємством «ІНФОТЕХ» та Державним університетом «Житомирська політехніка»